بسته 50 تایی عرقگیر(over grip) برند wilson مدل Bowl O’ Grips

قوطی توپ تنیس بچگانه 3تایی برند head مدل TIP Orange

بسته 24تایی قوطی توپ تنیس بچگانه 3تایی برند head مدل TIP Orange

بسته 24تایی قوطی 3تایی توپ تنیس برند wilson سری Roland Garros

قوطی 3تایی توپ تنیس برند wilson سری Roland Garros

بسته 18تایی قوطی 4تایی توپ تنیس برند wilson سری Roland Garros

قوطی 4تایی توپ تنیس برند wilson سری Roland Garros

بسته 18 عددی توپ 4 تایی تنیس برند Tecnifibre مدل X-One

توپ 4 تایی تنیس برند Tecnifibre مدل X-One

قوطی توپ تنیس سه تایی دانلوپ All Court

راکت تنیس هد سری Radical مدل Lite تکنولوژی 360

راکت تنیس ویلسون سری BURN مدل 100s CV