راکت تنیس بابولات سری Pure Strike 18×20

راکت تنیس هد سری Graphene 360+ Speed Pro

راکت تنیس ویلسون سری Blade 98L Camo (16×19)

راکت تنیس هد سری Radical MP 2021

راکت تنیس ویلسون WS Burn 100S

راکت تنیس ویلسون سری pro staff مدل 97L

راکت تنیس ویلسون سری BLADE مدل TEAM

راکت تنیس ویلسون سری ULTRA مدل TEAM

راکت تنیس ویلسون سری ws blade 98s v7.0 tns

راکت تنیس ویلسون سری WS Burn 100LS racket3

راکت تنیس ویلسون سری WS Balde 98 16*19 V7.0

راکت تنیس ویلسون سری WS BURN PINK JUNIOR